ANBI Status

Stichting Volunteers in Colombia is in Nederland officieel geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Meer weten?

Hieronder vind je alle officiële gegevens voor onze ANBI status:

Stichting Volunteers in Colombia

De Smak 18 8651 CR Ijlst

IBAN: NL24 INGB 0006216415

KVK (NL): 78692873

RSIN: 861496954

Onze doelstelling

Onze stichting zet zich in om ongelijkheid te bestrijden. We ondersteunen lokale initiatieven in kwetsbare gemeenschappen in Colombia om de steunpilaar van hun omgeving te worden.Samen bouwen we aan duurzame projecten, waarvan de basis van het project wordt gedragen door de lokale gemeenschap. Stichting Vrijwilligers in Colombia werkt met een sterk netwerk van Colombiaanse non-profitorganisaties en heeft internationale expertise in de sociale sector.

Doel van de stichting volgens de statuten

Het doel van de stichting is het inzamelen van gelden ten gunste van verschillende non-gouvernementele organisaties ( NGO's), projecten en stichtingen in Colombia, het promoten hiervan in Nederland en Colombia alsmede het begeleiden van vrijwilligers en stagiaires.

Onze werkwijze

Als stichting gaan we om tafel met initiatieven, sociale leiders en collectieven. Op deze manier leren we over de werkelijke behoeften van de wijk, van degenen die het zelf meemaken. Samen werken we aan oplossingen voor complexe problemen.

Onze stichting onderzoekt of wij deze initiatieven kunnen ondersteunen om duurzamer te worden. Hierbij kijken wij of deze initiatieven aansluiten op de doelen waarop wij ons specifiek richten, met name op nummer 2, Zero hunger en nummer 5, gender equality van de duurzame onwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Door met deze doelen te werken en duurzame projecten te realiseren, voorzien wij de gemeenschap van kansen om een betere toekomst tegemoet te gaan. Onze projecten worden uitgevoerd in estrato 0-1 (in Colombia heb je een klassensysteem, waarvan 0 de meeste arme wijk is en 6 de meest welvarende wijk).

Om te bepalen of wij in een wijk gaan opereren, samen met een lokaal initiatief, hebben wij bepaalde voorwaarden waar de wijk aan moet voldoen. Zo kijken wij met name wat de groeimogelijkheden zijn en is het belangrijk dat er al een bepaald draagvlak is voor het initiatief. Veldonderzoek is daarom erg belangrijk voordat we ergens aan de slag gaan.

Bestuursleden

Gerrit van der Leeuw (Penningmeester)
Robijn Victoria de Jong (Bestuurslid)
Alex Chiel Hollander (Bestuurslid)

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders kunnen wel een vergoeding krijgen voor de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.Stichting Volunteers in Colombia heeft op dit moment naast het bestuur geen directie- of personeelsleden in dienst. De directie en het personeel van de stichting zullen in de toekomst worden beloond volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. De directeur wordt gehonoreerd conform de VFI Beloningsregeling.

Officiële documenten

Actueel beleidsplan

Jaarverslag activiteiten

Fiancieel verslag 2020

Financieel verslag 2021

Financieel verslag 2022

Wil je direct contect met ons opnemen?

Heb je een specifieke vraag met betrekking tot onze projecten en wil je direct contact met ons opnemen? Twijfel niet! Neem contact met ons op via e-mail.

E-mail

info@volunteersincolombia.com