Zero Hunger

Fight hunger in this world of plenty

Het doel

Alle kinderen hebben voedzaam voedsel nodig om op te groeien. Ze hebben er zelfs recht op. Toch zijn 149 miljoen kinderen wereldwijd chronisch ondervoed.

Helaas vormen de buurten waar wij werken geen uitzondering. Elke dag horen we van de kinderen en vrouwen met wie we werken dat er weinig of geen eten meer in huis is.

Zero Hunger streeft ernaar om gezinnen betere manieren te bieden om zichzelf te voeden en de voedingsstoffen binnen te krijgen die ze nodig hebben voor hun dagelijkse behoeften.

Project gasfornuis

Veel gezinnen in onze gemeenschappen koken op open vuur. Dit is niet alleen een zeer tijdrovend karwei, maar ook erg ongezond voor de longen.

Wij voorzien deze gezinnen van een fornuis, zodat ze in een gezondere omgeving kunnen koken. Het is erg belangrijk voor ons om fornuizen te verstrekken, want helaas ondervinden de mensen die in Colombia op open vuur koken daar de gevolgen van:
 
- 41,9% heeft een verminderde longcapaciteit
- 33,1% lijdt aan frequente hoestaanvallen
- Elk jaar sterven bijna 2.300 mensen aan deze ziekte en worden 1,2 miljoen mensen ziek.

Vooral vrouwen en kinderen, die het grootste deel van hun tijd thuis doorbrengen, worden getroffen. Om deze gezinnen te steunen, geven we hen een fornuis dat hun gezondheid zal verbeteren en hen in staat zal stellen gemakkelijk te koken en voedzamere maaltijden te eten.

Voedseldistributie


Stichting Volunteers in Colombia begrijpt dat je niet kunt leren op een lege maag en hoe ondervoeding van invloed kan zijn op de prestaties van kinderen in het leven.

Ondervoeding zorgt ervoor dat kinderen:

- Achterblijven in groei en/of ontwikkeling van de hersenen. Als gevolg daarvan presteren ze slechter op school en hebben ze minder kans om daarna een baan te vinden.
- Een grotere kans hebben om in armoede te belanden en op latere leeftijd medische problemen te krijgen, zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

Met behulp van donaties verdelen we voedselpakketten onder gezinnen in de buurt, zodat deze kinderen de voeding hebben die ze nodig hebben om volledig deel te nemen aan onze programma's.

Door deelname aan onze onderwijsprojecten te motiveren en te belonen, hopen we hen de instrumenten te geven die ze nodig hebben om een goede voeding voor zichzelf en hun gezin te behouden.

Wij geven alle vaste deelnemers aan ons programma 1,5 voedselpakket per maand om gemotiveerd te blijven en hun gezinnen te ondersteunen. Deze voedselpakketten ondersteunen een gezin van 4-6 personen voor ongeveer 2 weken.

Doneer aan het doel