Box2Grow

Wij bevorderen de emancipatie van vrouwen in Colombia, voor degenen die benadeeld zijn door armoede en gendergeweld, door hen de middelen aan te reiken om hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te vergroten. Wij staan voor gelijkheid.

Doneer nu

Waar sterke meisjes sterke vrouwen worden

Het doel

Meisjes en vrouwen vanaf 7 jaar, die achtergesteld zijn door armoede en gendergeweld, de nodige instrumenten aanreiken om hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te verbeteren. Dit programma zal hen uiteindelijk in staat stellen om hun stem te gebruiken, hun rechten te kennen en een betere toekomst voor zichzelf en hun gemeenschap op te bouwen.

In dit project werken we aan verschillende thema's zoals onderwijs, vrouwenrechten, menstruatiearmoede en verschillende vormen van mishandeling. We ontkrachten genderstereotypen en verminderen gendergerelateerd geweld. Door onze deelnemers de tools te geven om zichzelf te empoweren, krijgen ze meer zelfbeschikkingsrecht over hun eigen leven.

Nieuwe grenzen vaststellen

Onze bokscoaches leren de deelnemers grenzen te stellen en zelf te ontdekken waar die grenzen liggen.

Door middel van sociale en emotionele vaardigheidstraining creëren we een veilige omgeving waar de meisjes en vrouwen zichzelf kunnen zijn, waar ze de kans krijgen om hun gedachten en emoties openlijk op een gezonde manier te uiten, terwijl ze ook leren om te gaan met hun gevoelens en eventuele eerdere trauma's die ze hebben meegemaakt.

Deze holistische benadering is erop gericht de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in Colombia te bevorderen door hen te helpen zich op hun gemak te voelen in hun lichaam en geest, terwijl de deelnemers weten dat ze worden gezien en dat er naar hen wordt geluisterd.

Wie werkt hier?

Dit programma schept banen voor de mensen in de buurt, zodat zij zichzelf en hun gezinnen financieel kunnen onderhouden. Zo komen onze beide boksleraren uit de buurt – uit de buurt, voor de buurt.

Diego

Bokscoach
Meer weten

Veronica

Bokscoach
Meer weten

Dani

Mental Women Coach
Meer weten

Alone We Can Do So Little, Together We Can Do So Much

In Medelllín noemt de overheid deze wijk een invasie. Voor haar bewoners is het een thuis. Meerdere wijken zijn ontstaan door mensen die een toevluchtsoord en alternatief leven zochten, weg van het geweld en de oorlog in hun eigen Colombiaanse dorpen – voornamelijk landelijke gebieden waar paramilitairen, soldaten en guerillabewegingen actief waren.  Deze nederzettingen in Colombia, ook bekend als 'invasions', bestaan uit nieuwe huizen die gebouwd zijn van restjes hout of zelfs van afval van plaatselijke stortplaatsen. Sommige mensen leven daar al meer dan 20 jaar. Hoewel zij niet door de Colombiaanse nationale regering worden erkend, zijn sommige door het plaatselijke stadsbestuur geannexeerd.

Doneer nu

Meer projecten

Zero Hunger

Fight hunger in this world of plenty

Meer weten

Un Paso Adelante

Een stap vooruit door het aanbieden van onderwijs.

Meer weten