Wat doen wij

Als stichting stimuleren we duurzame gemeenschappen waar kinderen en vrouwen empowered worden om veerkrachtige pioniers te worden.

Doneer nu

Onze missie

Stichting Volunteers in Colombia leidt lokale initiatieven en zelfontwikkelingsprojecten die kinderen en vrouwen in sociaal-economisch achtergestelde gemeenschappen in staat stellen om opgeleid te worden, in hun eigen onderhoud te voorzien en zelf over hun leven te kunnen beslissen

Work Together, Dream Together

Als stichting gaan we om tafel met sociale leiders en collectieven om te leren over de werkelijke behoeften van de wijk, direct van degenen die er zelf leven.

The Government Calls These Neighborhoods Invasions. For the Residents, It's Called Home

Meerdere wijken zijn ontstaan door mensen die een toevluchtsoord en alternatief leven zochten, weg van het geweld en de oorlog in hun eigen Colombiaanse dorpen – voornamelijk landelijke gebieden waar paramilitairen, soldaten en guerillabewegingen actief waren.  Deze nederzettingen in Colombia, ook bekend als "invasions", bestaan uit nieuwe huizen die gebouwd zijn van restjes hout of zelfs van afval van plaatselijke stortplaatsen. Sommige mensen leven daar al meer dan 20 jaar. Hoewel zij niet door de Colombiaanse nationale regering worden erkend, zijn sommige door het plaatselijke stadsbestuur geannexeerd.

La Honda

De Stichting Volunteers in Colombia werkt specifiek in La Honda, een nederzetting die niet erkend is door de regering, maar waar inheemse mensen, immigranten en slachtoffers van gedwongen uitzetting wonen die uit de plattelandsgebieden in Colombia verstoten zijn. Zij zoekenonderdak in deze nederzettingen. De mensen van La Honda hebben weinig kans op een officiële baan en meer dan de helft heeft informele banen voor een salaris dat lager is dan het minimumloon. Zonder belastbaar inkomen ontvangen zij geen overheidssteun.Daarnaast is er een hoge mate van drugsverslaving, misbruik en geweld. Helaas worden veel vrouwen en jonge kinderen hier een gemakkelijke prooi voor seksueel en huiselijk misbruik. Deze factoren creëren een omgeving die armoede, werkloosheid, gebrek aan onderwijsmogelijkheden, verslavingen, seksueel misbruik, huiselijk geweld en een samenleving waarin vrouwen als minderwaardig worden gezien, in de hand werkt.

Genderongelijkheid is niet alleen een dringende morele kwestie of een vrouwenkwestie, het is een mensenrechtenkwestie.

De strijd voor gendergelijkheid

Onderwijs is een van de meest effectieve sociale gelijkmakers voor vrouwen over de hele wereld. Wanneer meisjes gelijke kansen en toegang tot onderwijs krijgen, zien we betere gezondheidsresultaten, lagere geboortecijfers en meer vrouwen in de beroepsbevolking. Vrouwen die door onderwijs actief worden gestimuleerd worden professionals, ondernemers, gemeenschapsleiders en onderwijzers

De Stichting Volunteers in Colombia streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappen waar kinderen en vrouwen in staat worden gesteld om veerkrachtige pioniers te zijn.

Doelstellingen voor duurzame ontwikkelingen.

In samenwerking met de gemeenschap hebben we buurtprojecten opgezet die vallen onder de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, met name Zero Hunger, Gender Equality en Quality Education. Door met deze doelen te werken en duurzame projecten te realiseren, bieden we de gemeenschap mogelijkheden om een betere toekomst tegemoet te gaan.

Lopende projecten

Box2Grow

Waar sterke meisjes sterke vrouwen worden

Meer weten

Un Paso Adelante

Een stap vooruit door het aanbieden van onderwijs

Meer weten

Zero Hunger

Fight hunger in this world of plenty

Meer weten